Lukács Béla fizikus lett a tízedik “Év ismeretterjesztő tudósa”

A Tudományos Újságírók Klubja (TÚK) hosszú évek óta minden esztendőben megszavaztatja tagjait abban a kérdésben, hogy kit tartanak az Év tudósának. A korábbi években Simonyi Károly mérnök-fizikus, Csányi Vilmos humánetológus, R. Várkonyi Ágnes történész, Falus András immunológus, Marx György fizikus, Csermely Péter sejtbiológus, Vekerdi László tudománytörténész, Vámos Tibor akadémikus és Freund Tamás agykutató kapta meg az “Év ismeretterjesztő tudósa címet – a csillaggal”.

Március 30-án, hétfőn a 2008-as, tehát a tízedik ünnepélyes átadást tartottuk a TIT székházában. Palugyai István, a TÚK elnöke úgy fogalmazott, hogy szinte egyhangú döntés született, amikor dr. Lukács Béla fizikust, a KFKI RMKI tudományos tanácsadóját jelölték a tagok.
lukacsb4
A díj mellé “csillagot” is neveznek el az ünnepeltről, mely – ezúttal – az Orion csillagképben található.

A 2008-as év ismeretterjesztő tudósa a méltatásra úgy reagált, hogy őt “beszédre” és beszéddel nevelték, így amit ő megért és tud, azt el is tudja mondani és miért ne tenné, ha képes rá.
lukacsb6
Az átadás után Lukács Béla “Okosabbak vagyunk-e, mint a régiek?” címmel tartott rövid, de gondolatébresztő előadást. A jellegzetesen, több szálon futó Lukács Béla-előadás a tudományos gondolkodás az agyunkban és a történelem folyamán elfoglalt helyét és szerepét elemezte.

A felterjesztés

A Ki Kicsoda 2006-os kiadásában megjelent információk szerint 1947. április 2-án született Budapesten. Tanulmányait az ELTE TTK-n végezte 1965 és 1970 között. A Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársa 1970-től. A Részecske és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója. 1980-ban lett a fizikai tudományok kandidátusa, 1988-ban doktora, 1995-ben megkapta az MTA Fizikai Díját. Kutatási területei: általános relativitáselmélet, kozmológia, nehézionfizika, akusztikai beszédfelismerés, színelmélet. Az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságának tagja, az anyagfejlődési albizottság elnöke, a Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja. 126 publikációja jelent meg szakfolyóiratokban.

Két és fél magyar nyelvű ismeretterjesztő könyv fűződik a nevéhez. 1990-ben az Akadémiai Kiadó jelentette meg “Utazások térben, időben és téridőben” című művét, melynek teljes szövege megtalálható az interneten is a http://mek.oszk.hu/00500/00569/ címen. 2005-ben adta ki “Titkok a múltból” című könyvét a Tóth Könyvkereskedés és Kiadói Kft. A “fél kötet” az idei a könyvhéten látott napvilágot a Corvina Kiadónál “Beszélgetés nem csak tudományról” címmel. Révai Gábor készített vele (és Csányi Vilmossal) interjút. Lukács Béla saját, angol nyelvű honlapja a http://www.rmki.kfki.hu/~lukacs/lukacs.html címen található.

Évtizedek óta tart ismeretterjesztő előadásokat részecskefizikáról, kozmológiáról relativitáselméletről, kvantummechanikáról, de akkor sem jön zavarba, ha nem szűkebb kutatási területéről kell beszélnie. Korábban Budapesten a Kossuth Klubban rendezett sorozatok alkalmával beszélt a tavasz színeiről, a benzinről. Atlantiszról, az emberré válásról, az utóbbi években Székesfehérváron szervezett előadásain szó volt közgazdaságtanról, genetikáról, a magyar nyelv rokonságairól, az evolúcióról, sőt a nők működéséről is! Előadásait a Magyar Csillagászati Egyesület rendszeresen közvetíti az interneten. Ez a galéria a http://www.mcse.hu/index.php?option=com_mediatar&Itemid=338 címen található.

Lukács Bélára nem jellemző a szűkszavúság, de a hallgatóság – az átlag három órás előadásokon(!) – végig kitart és tátott szájjal hallgatja. Országosan is ismertté és nyugodtan mondhatjuk, népszerűvé az ATV “Friderikusz most!” című műsor révén lett. A tudományos újságírók egy része persze régóta ismeri és dolgozik vele. Jó riportalanynak mondható abból a szempontból, hogy nem harapófogóval kell belőle minden szót kihúzni. Sőt! Kérdés nélkül is szívesen felel, gyakran úgy tűnik, mintha elkalandozna, aztán kiderül, hogy a kalandozásokkal együtt kerek a válasz – és a világ!

“Kalandozásai” során néha a tudomány határterületeire téved, de ezek a szellemi kitérők kreativitását, fantáziáját minősítik. Véleménye szerint “A rejtély sokszor saját gondolkodásunk lustaságából ered”. Olyan összefüggésekre vezeti rá hallgatóját, melyekre más aligha lenne képes. Ha valakiről, akkor róla nyugodtan elmondhatjuk, nem “csak” egy személyről, hanem jelenségről van szó.

Ma a világ, s benne a tudomány is annyira specializálódott, hogy sokszor a tudósok sem látják át saját szakterületük minden részét. Nem csoda, hogy a laikusok egy része elidegenedik a tudománytól. Ilyen körülmények között kell aztán közel hoznunk a tudományt és a tudósokat az érdeklődőkhöz. Lukács Béla sikerének titka, hogy elvont tudományos kérdésekről is úgy tud beszélni, mi több, mesélni, hogy azt “földi halandó” is megérti vagy legalábbis érteni véli. A tudomány népszerűsítésének sajátos, utánozhatatlan alakjáról van szó, akit nem nagyon lehet más kategóriába besorolni, mint, hogy ő Lukács Béla.

A díjátadón készített képek itt tekinthetők meg.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s