Hevesi Endre-díj 2012

Idén már 25. alkalommal adták át a Hevesi Endre-díjat, melyet Hevesi Endréné Kalmár Magda alapított. A díjban azok az újságírók – indokolt esetben újságírói munkát végző szakemberek is – részesülhetnek, akik az előző évben a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű ismertetése érdekében a legtöbbet tették, illetve a legérdekesebb és közérthető magyarsággal fogalmazott cikkeket írták.

Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Herczeg János elnök, Hankó Ildikó, Nagy József, Palugyai István, Staar Gyula, Szentgyörgyi Zsuzsa

Az ünnepélyes átadást a Nemzeti Tulajdon Szellemi Hivatala Kamaratermében tartották 2012. április 27-én. A szép számú érdeklődőt Dürr János, a Hivatal sajtófőnöke, a TÚK elnöke köszöntötte. A díjazottak méltatását Herczeg János olvasta fel.

A Kuratórium döntése értelmében dr. Hajdú Ferenc mérnök alezredes, a Haditechnika című folyóirat főszerkesztője, Szále László újságíró, a Mindennapi Pszichológia szerzője részesült Hevesi Endre-díjban.
Az Életműdíjat ebben az évben Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok főszerkesztője vehette át.

Hevesi Endre Díj 2012: Dr. Hajdú Ferenc mérnök alezredes, főszerkesztő

1965. február 23-án született Budapesten, de az általános és középiskolát Nagykőrösön végezte. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola befejezését 10 év csapatszolgálat követte, majd 2 év törzstiszti beosztás után 2001-ben került a Haditechnika című műszaki tudományos és ismeretterjesztő folyóirat élére. 2011-től a Katonai Logisztika című kiadvány főszerkesztését is átvette.
hevesi2012_5
2001 óta tagja a Tudományos Újságírók Közösségének, a Hadtudományi Társaság Haditechnikai szakosztályának titkára, ez évtől tagja az MTA köztestületének. 2003 óta céltudatosan tárja fel a magyar haditechnikai kutatás-fejlesztés történeté, eredményeit és alkotóinak életútját. E témakörben 2009-ben PhD fokozatot szerzett. A Haditechnika folyóiraton kívül cikkeket közölt a Természet Világa és az Élet és Tudomány folyóiratokban. Szakértői-anyagai jelentek meg a Magyar Hírlapban, a Heti Világgazdaságban, az Index és az Origo tudományos rovatában. Tévéműsorokban is gyakorta nyújt tájékoztatást haditechnikai kérdésekben. Négy tudományos könyvben társszerző.

Hajdú Ferenc mérnök alezredes meglepő képet tárt elénk a 20. század magyar haditechnikai innovációiról, amelyek – érthető módon – főként védelmi fegyverek fejlesztésére irányultak. A kiváló magyar Műegyetem kisugárzásában világszínvonalú szakemberek bontakoztak ki, eredményeik, amelyek több okból titkosak voltak, utólag is figyelemre méltók. Egy kis ország is képes lehet egyes pontokon átütő eredményeket elérni. (A páncéltörő lövedékek esetében ez szó szerint értendő.) A múlt példái azt mutatják, nekünk is van esélyünk a hatalmas katonai világpiacon – legalább szabadalmak szintjén.

A fejlesztő műszaki tisztekről a nyilvánosság eddig keveset, mondhatni semmit sem tudott, pedig munkájuk néha kalandfilmekbe kívánkozóan izgalmas. Sajnos, viharos történelmünk miatt életük gyakran volt tragikus.

A haditechnikai kutatások mindenkor high-tech-et jelentenek, versenyük nem csak az ország biztonságát szolgálja, békés célokat is támogathat, mint például a Bay-csoport Hold-radar kísérlete. Meglehet, ma is vannak e téren kiaknázható erőforrásaink.

Hevesi Endre Díj 2012: Szále László, újságíró

Több mint negyven éve működik az újságírói pályán. Szerkesztőként, publicistaként dolgozott többek között a Népművelés című szakfolyóiratnál, az Élet és Irodalomnál, a Magyar Hírlapnál, az Egyenlítő című társadalomkritikai, kulturális folyóiratnál. Felterjesztője a Mindennapi Pszichológia, a lélektan tudományának népszerűsítését zászlajára tűző magazin, amelynek 2009-es megalakulása óta rendszeres szerzője.
hevesi2012_4
Irodalmi, kulturális, politikai publicisztikákon kívül évtizedeken át készített interjúkat a tudományos élet jeles képviselőivel. Minthogy végzettsége népművelő és könyvtáros, egyidejűleg törekedett az érdekességre, a tudományos hitelességre és a közérthetőségre. Humort és személyességet sem nélkülöző cikkei, interjúi emléket hagynak az olvasóban, továbbgondolásra, alaposabb megismerésre ösztönzik. A korszerű műveltség kereteit tágítják a szociálpszichológia híres, klasszikus kutatásait ismertető cikkei, a hazai pszichológiai műhelyeket bemutató írásai pedig forrásértékűek.

Újságírói munkássága mellett könyvek szerzője is. Fontosabb művei: Elrajzolt demokrácia (Kaján Tiborral), Ha Isten nem volna (Állam és egyház másfél évtizede a Magyar Köztársaságban), Az én Jászságom (riportkönyv Korniss Péter képeivel), Iskola a láthatáron (a Szombathelyi Tanárképző Főiskola első 25 éve), Kitörők (életinterjú tizenöt cigány értelmiségivel).

Már számos díjat kapott, a jelentősebbek: Pethő Sándor-díj, Táncsics-díj, Pulitzer-emlékdíj.

A Hevesi-díjat főként a múlt évben publikált néhány kiváló interjú alapján ítéltük neki, amivel szó szerint igazodunk az alapító kívánságához. Falus András akadémikussal, Szirmai Imre és Párducz Árpád professzorokkal olyan lélektani megnyilvánulásainkról beszélget, amelyeknek neurológiai, enzimatikus, geonomikus hátterük, irányítójuk lehet. A tudomány próbálja feltárni ezeket a ma még némiképp titokzatos folyamatokat, s Szále érdeklődésével, felkészült kérdéseivel a természettudományos ismeretterjesztésben is helytállt és bizonyított.

Hevesi Endre-életműdíj 2012: Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok főszerkesztője

Pápai Gábor 1969-ben szerzett diplomát a Soproni Erdőmérnöki és Faipari Egyetemen. A kezdő mérnök nyolc éves termelőszövetkezeti tevékenységének egyik eredménye a Tisza II. vízlépcső körüli erdősítés Abádszalók térségében, melynek elismeréseként miniszteri kitüntetést kapott.
hevesi2012_6
Ezt követően az Országos Szaporítóanyag Felügyelőség központjában az erdészeti szaporítóanyaggal foglalkozott, és az ezzel kapcsolatos technológiafejlesztésben tevékenykedett. Itt szerzett tapasztalatai alapján szerkesztette a két kiadást megért, nagysikerű Csemetekert címen megjelent, a gyakorlatnak íródott szakkönyvet. Közben a Mezőgazdasági Kiadó megbízásából fotózta a 88 színes oldal a díszfákról, illetve a 88 színes oldal a díszcserjékről című népszerűsítő kiadványokat, továbbá a Házikerti kézikönyvet. Valamennyi több kiadást megért.

1990-ben megválasztották az idén 150 éve megjelenő Erdészeti Lapok főszerkesztőjévé. Azóta vezeti a folyóiratot, és folyamatosan írja is. Elkötelezett szószólója szakmájának és a magyar erdőknek. Igyekezett a tudományos írásokat is közérthetővé formálni, hogy a gondolatok minél szélesebb olvasókörhöz jussanak el.
A Mezőgazda Kiadóval mindvégig szoros kapcsolatot ápolt. 1995-ben jelent meg szerkesztésében a szintén két kiadást megért Erdőgazdák könyve, amely rekordidő alatt fogyott el a könyvesboltokból. Remélhetőleg a visszaigényelt vagy privatizált magántulajdonú erdők is szebbek lettek.

Pápai tudja, hogy az erdő szeretete, tisztelete neveltetés kérdése. Elkötelezett támogatója és egyszersmind szószólója a 10-12 éves korosztály számára Mezőtúron évenként megrendezett Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Vetélkedőnek.

Égövünkön a da antropomorf és szimbolikus lény, az erdő nem csak élettér, szakrális hely is. Pápai Gábor írásai átvitt értelemben mindig az emberről szólnak, tudósításai, riportjai ténylegesen is. Erdészekkel, erdőmérnökökkel, tudományos kutatókkal készített értékmentő interjúiból Gyökerek és lombok – Erdészportrék címmel hét sikeres kötetet adott ki. (148 felvételből 70 jelent meg eddig, több nyilatkozó külföldön él és dolgozik.) A beszélgetéseket a természetben élő emberek közvetlensége, derűje itatja át, s az emberi sorsokon keresztül láttatják a szakmát és a történelmi kort is.

Munkásságával erdészkörökben nagy népszerűségre tett szert. 2011-ben a Mezőgazdasági Könyvhónap nyitóünnepségén elnyerte Az év szakújságírója címet.

A díjátadón készített fotók itt érhetők el.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s