A szellemi tulajdon világnapja – 2016

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az emberi tudás és képzelőerő, a kreativitás előtt.

Az azóta eltelt években a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi intézményei – csakúgy, mint a

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

változatos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és kezdeményezésekkel valósították meg a közösen vállalt célkitűzést: az alkotóerő reflektorfénybe állítását, a szellemi tulajdon oltalma népszerűsítését és fáradságos művelésének társadalmi figyelemmel való elismerését, kezdetektől célul tűzve az ars és a techné összekapcsolását a magyar művészeti és technológiai kultúra örökségének ápolásában, közvetítésében és védelmében jeleskedő intézmények előtti tisztelgéssel – az ugyancsak 2000-ben alapított Millenniumi Díjával.

Az emberi alkotó tevékenység egyaránt hajtóereje a haladásnak a tudományban, az üzleti életben, a technológiában és a művészetekben – azaz az ember minden emberi törekvésében. E korlátlan erőforrás felismerése, fejlesztése és gazdasági tőkeként való hasznosítása kulcsfontosságú korunk világában ahhoz, hogy javíthassunk az emberi élet minőségén. A világnap budapesti ünnepségén,

2016. április 26-án, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében

15 órától kerül sor a 2016. évi Millenniumi Díjak átadására. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, akkori nevén a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a magyar millennium évében a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó intézmények elismerésére. A világnap alkalmából köszöntőt mond Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Török Ferenc, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnöke.

A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2016-ban

A magyar kortárs építészet, urbanisztika és tudatos civil társadalom ügyének meghatározó képviselője,
a Kortárs Építészeti Központ

A fotóművészeti örökségünk feltárásában, gondozásában csakúgy, mint a kortárs alkotók bemutatásában, a művészeti ág népszerűsítésében kiemelkedő szerepet játszó
Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház

A kiemelkedő innovatív tevékenységét példaadóan körültekintő szellemitulajdon-védelmi tudatossággal gondozó
Norma Instruments Zrt.

a közös jogkezelő szervezetek által képviselt jogosultak érdekeinek védelmében példaadó hatékonysággal tevékenykedő
ProArt – Szövetség a Szerzői Jogokért

A szellemitulajdon-védelem, az innováció, a tudomány és a technika törekvéseinek és vívmányainak televíziós népszerűsítésében több évtizedet átfogóan eredményes
SolartFilm

A meghívó letölthető innen