Gran Prize Innovációs Díj 2017

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület ezennel meghirdeti Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj pályázatát az alábbi feltételekkel:

A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által meghívott pályázók pályaműveivel együtt kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtásának határideje : 2017. április 17.

A pályázat tartalmi követelményei:

 • személyes szakmai önéletrajz
 • a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös tekintettel annak újdonságtartalmára
 • maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok nélkül
 • kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcsolódnak a pályamű és a pályázat megítéléséhez

Pályázat benyújtása:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük benyújtani, a www.swedishchamber.hu, Gran Prize menüponton belül, Pályázat feltöltése almenübe belépve. Word, Excel, pdf és jpg file-okat várunk!

 

GRAN PRIZE INTERDISZCIPLINÁRIS INNOVATÍV DÍJ

 Bírálati szempontok

 • Újszerűség (Innovációs teljesítmény, ötlet újdonsága, eredeti ötlet)
 • Társadalmi felelősségérzet
 • Fenntarthatóság
 • Környezettudatosság
 • Gazdasági hasznosítás potenciálja
 • Technológiai aspektus

A kiíró feladata, hogy eldöntse, a benyújtott pályázat megfelel-e a kiírás tartalmi és formai követelményeinek. Küszöbfeltétel a fenntarthatóság, újszerűség és a tematikai megfelelés.

A benyújtott pályázatokból 5 pályaműből álló ún. shortlist fog készülni. A díjbizottság maximum 10 perces személyes meghallgatásra hívja ezeknek szerzőit.

További információ:

Tel: : +36 309/708/433

Email: swedishchamber@swedishchamber.hu

Web: www.swedishchamber.hu

 

A MAGYARORSZÁGI SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET

által meghirdetett GRAN PRIZE interdiszciplináris innovatív díj alapításának előzményei és célja

A Svéd Kereskedelmi Testület 2012 októberében elhatározta, hogy az általános emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények ösztönzésére díjat hoz létre.

A Testület a díj logójául egy Svédországban népszerű jelképet a Fenyőfát választotta, amely bolygónk nagy részén a Karácsony és a Természet metaforája. A boldog élet, a Természettel való összhangban élés már több ókori filozófus tanításaiban is megjelenik, míg ez a szándékkör mára szinte létszükségletté vált.

A „gran” svéd nyelven lucfenyőt jelent, utalva a díj fenntarthatósági és környezettudatos aspektusaira. A Testület szándéka kettős, egyrészről támogatni és díjazni a kimagasló innovatív szellemi teljesítményt, másrészről előmozdítani a kultúrák közötti dialógust.

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület felkínálja a GRAN PRIZE kezdeményezéshez való csatlakozás lehetőségét minden Magyarországon tevékenykedő, felelős gondolkodású vállalat és magánember számára,

 

GRAN PRIZE INTERDISZCIPLINÁRIS INNOVATÍV DÍJ

a svéd társadalomra jellemző konszenzus-alapú gondolkodás és a svéd-magyar együttműködés jegyében. A csatlakozás feltételeiről a honlapon részletesebb tájékoztatást adunk.

 

A GRAN PRIZE LEÍRÁSA

A díj egyének, csoportok, cégek, egyesületek, szervezetek, intézmények vagy egyetemi hallgatók, hallgatói csoportok számára adható a GRAN PRIZE díjbizottság döntése alapján. A bizottság felkérhet potenciális személyeket, szervezeteket meghívásos pályázat formájában.

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évente egy alkalommal.

A GRAN PRIZE díjbizottság tagjai évről évre változhatnak, állandó tagjai a Testület három igazgatósági tagja. Meghívott bizottsági tagok 2014. évben a felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek küldöttei. A Testület bejelentette a sajtó és a nyilvánosság számára, hogy alaptőkéjéből 5 millió Ft-ot elkülönített az innovatív díj létre hozására és annak kamatait felajánlja a díj finanszírozása céljából, egyúttal csatlakozásra kér más felelős gondolkodású, támogatni kész döntéshozót, magánszemélyt.

A GRAN PRIZE díjátadóra minden év májusában kerül sor ünnepélyes GRAN Gála keretében. A fenyőfát ábrázoló GRAN PRIZE díj Ann Lundin svéd képzőművésznő tervei alapján készül. A GRAN Gála és a GRAN PRIZE átadását követő héten GRAN WEEK kerül megrendezésre, ahol az aktuális évi díjazott bemutatja nyertes munkáját, valamint a Testület tagvállalatainak vezetői szakmai előadásokat tartanak a felsőoktatási intézmények hallgatói számára.

 

A SVÉD KERESKEDELMI TESTÜLET MISSZIÓJA

 • Tagvállalatok magyarországi üzleti tevékenységének elősegítése
 • Magyarország és a Svéd Királyság közötti kereskedelmi, gazdasági és akadémiai kapcsolatok ápolása
 • Tudás transzfer elősegítése
 • Az üzleti kezdeményezések támogatása
 • A tagság érdekképviselete
 • A szakmai fejlődéshez való folyamatos hozzájárulás

 

GRAN PRIZE INTERDISZCIPLINÁRIS INNOVATÍV DÍJ

 

A TESTÜLET STRATÉGIÁJA

A két ország vállalatai és vállalkozói közötti gazdasági, kutatási és kulturális kapcsolatok ápolása az alábbi események és tevékenységek alkalmazásával:

 • Szakmai utazások, sport események létrehozása
 • Magyarországi beszállítói fórumok szervezése
 • A svéd alapértékek népszerűsítése, Gran Prize működtetése
 • Programok, konferenciák, szemináriumok, gyárlátogatások és egyéb olyan társadalmi események szervezése és támogatása, amelyek elősegítik a két ország közötti kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztését
 • Hasonló szervezetekkel való együttműködés a közös érdekterületeken
 • Stratégiai partnerség kialakítása, média, környezetvédelem, fenntarthatóság, design, innováció, oktatás és gazdaság témakörökben
 • Magyarországon működő északi és skandináv vállalatok közös fórumának létrehozása
 • Gazdasági és egyéb információk összegyűjtése és továbbítása a tagok számára
Advertisement