Átadták a 2018-as Hevesi Endre-díjakat

Átadták az idei Hevesi Endre-díjakat. Az elismeréseket ebben az évben Varga Máté genetikus és Tószegi Zsuzsanna szakinformatikus vehette át kedden a Magyar Újságírók (MÚOSZ) székházában. Az életműdíjat Almár Iván csillagász kapta.

Az Orientpress tudósítása, fotók: Trupka Zoltán

Tószegi Zsuzsanna sokszínű munkássága minden elemében a tudásátadásról, az ismeretterjesztésről szól – kezdte a díjazott méltatását Gimes Júlia, a Magyar Rádió munkatársa.

Szakinformatikusként több nagynevű könyvtárban is dolgozott, és nevéhez fűződik a legkorábbi hazai online könyvtári adatbázisok, illetve CD-ROM-ok létrehozása. Az ezredforduló éveiben a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ ügyvezető igazgatójaként a magyar kulturális örökség digitalizálásának egyik irányítója volt, és ő vezette a Digitális irodalmi Akadémia című programot. 2004 óta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a Magyar Formatervezési Tanács elnöki főtanácsadója, a Kaposvári Egyetem könyvtártudományi tanszékének egyik vezető oktatója. Nevéhez több mint 200 publikáció fűződik, a szakmához szóló írásain kívül számos ismeretterjesztő cikke jelent és jelenik meg, sokféle témával foglalkozik. A műveltség mellett kiváló íráskészség jellemzi, azon kevesek közé tartozik, akik nyelvhelyességi szempontból is mindig hibátlan cikket írnak. Tószegi Zsuzsanna riportalanyként is kiváló ismeretterjesztő, szórakoztatóan és érthetően beszél. Az utóbbi időben fotózással is szívesen foglalkozik, s a távoli tájakról nemcsak fényképeket hoz, hanem úti beszámolókat is, amelyeket az Élet és Tudomány hasábjain olvashattunk. Profi fotóit sokak örömére kiállításokon is láthatni.

Varga Máté új, egyedi nézőpontokat visz az ismeretterjesztés világába – mondta Gilicze Bálint újságíró a laudációban. A genetika, illetve a genomika területével foglakozó főállású kutató, az ELTE oktatója a tudományos folyóiratokban publikált szakcikkei mellett szívesen ad közre ismeretterjesztő írásokat. A szövegeiben szereplő tudósok nem csupán eredményeiket bemutató kutatók, de valódi hús-vér emberek, sikereikkel, kudarcaikkal, ezért is áll hozzá közel a portrécikk műfaja, de foglalkozik a kutatói közösséget érintő problémákkal is. Írásainak erőssége a pontos szakirodalmi hivatkozások használata, szűkebb kutatási területét átlépve pedig beszélgetőtársaival a tudomány nagy területeit járják be. Impakták című beszélgetéssorozatában éppúgy terítékre kerül a marihuána hatása az agyra, mint a honfoglalás hatása a génekre. Az Impakták adásainak otthona a 444-en futó Science Meetup blog. A fiatal szakember immár nyolc éve a Budapest Science Meetup havonta megrendezett ingyenes ismeretterjesztő sorozat szervezésében is szerepet vállal.

2018-ban az életműdíjat Almár Iván csillagász, űrkutató kapta, s mint Dürr János, a Hevesi Endre Alapítvány kuratóriumi elnöke fogalmazott, könyveiből ismertük meg, hogy Mi dolgunk a világűrben, mit jelent a SETI szépsége, s ha a jövőről beszélünk, miért kell a világűrről beszélnünk.

“Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek” – tolmácsolta az 1969-es holdra szállás híres szavait a stúdióból egy fiatal csillagász – idézte fel a kuratórium elnöke. Ez a fiatal szakember Almár Iván volt, aki akkor már jó másfél évtizede foglalkozott asztronautikával – tudományos igényel hazánkban elsőként -, és még annál is régebben csillagászati ismeretterjesztéssel. Az eljövendő új tudomány értő hírnöke volt, addig nem létező szavakkal formálva, felkészítve gondolkodásunkat a földi bölcsőből való kilépésünkre.

Almár Iván azon kevés szakemberek egyike, akik nemcsak közérthetően, pontosan és hitelesen tudnak mesélni tudományos kérdésekről, de ha kell, röviden is. Szívesen hívják rádióba, tévébe mert a vele készült anyagok vágásával sem igen kell bíbelődni.

Mind a mai napig aktív kutató és ismeretterjesztő, rendszeresen jelennek meg cikkei a nyomtatott kiadványokban éppúgy, mint az internetes oldalakon, például az Űrvilág hírportálon.

A keddi eseményen az átalakuló kuratórium leköszönő tagjait is elismerésben részesítették, így Herczeg János elnököt és Nagy József titkárt. Mint elhangzott, Herczeg János 2006-tól több mint egy évtizeden át volt a kuratórium elnöke. Tanári hivatástudattal és szilárd újságírói szakértelemmel járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalokban felkeltse és ébren tartsa a természettudományi érdeklődést, de segítette a tehetségek felkutatását is. Tette ezt tanárként, rádiós ismeretterjesztőként, az Élet és Tudomány utolsó nagy korszakának főszerkesztőjeként és a kuratórium elnökeként. Az alapítvány Herczeg Jánosnak a kuratórium elnökeként végzett kiemelkedő és áldozatos munkássága elismeréseként örökös tiszteletbeli elnöki címet adományozott.

Nagy József 1988-tól volt a kuratórium titkára, munkáját 30 éven át lelkesen, nagy tudással és professzionálisan látta el. Múlhatatlan érdemeiért az alapítvány – a díj 30 éves történetében először – Nagy Józsefnek Honoris Causa Hevesi Endre Díjat adományozott.

Az alapítvány új kuratóriumának tagjai: Dürr János elnök, Gilicze Bálint, Gimes Júlia, Hankó Ildikó, Kapitány Katalin, Palugyai István, Staar Gyula és Szentgyörgyi Zsuzsa.

A névadóról

Hevesi Endre a modern magyar tudományos újságírás úttörője volt. Bár nem volt tudományos végzettsége, mégis hatalmas érdeklődéssel fordult a természettudományok felé. Egyebek mellett ő írt elsőként magyar újságban a penicillinről, ő indította el – már a háború után – az első műszaki információs lapot, majd az ő kezdeményezésére és szerkesztésében hozták létre a Népszabadság műszaki-tudományos rovatát.

A Hevesi Endre-díjról

Hevesi Endréné Kalmár Magda 1987-ben félmillió forintos tőkével hozta létre az alapítványt férje, néhai Hevesi Endre emlékére, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége javára. Az alapítványtevő szándéka szerint a díjban azok az újságírók – indokolt esetben újságírói munkát végző szakemberek is – részesülhetnek, akik az előző évben a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű ismertetése érdekében a legtöbbet tették, illetve a legérdekesebb és közérthető magyarsággal fogalmazott cikkeket írták. Az elismerést 1988-ban adták először. A díjazottak az oklevél mellett száz-száz ezer forintot is átvehetnek. Az alapítvány 1999 óta az életműveket is elismeri, az életműdíj összege szintén százezer forint.

Advertisement