Dr. Rosivall László tagtársunk elismerése

rosiDr. Rosivall Lászlót, a Kórélettani Intézet egyetemi tanárát a nefrológia területén végzett kiemelkedő szakmai, társadalmi és társasági munkásságáért a European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) elnöksége Distinguished Fellow of ERA-EDTA (FERA) címmel ismerte el. A címet olyan személyek kaphatják meg, akik aktívak voltak a társaság kezdeményezéseiben és életében, valamint a nefrológiai és a hozzá kapcsolódó témák klinikai és kutatási területein.

A kitüntetéshez gratulálunk, és kívánjuk, hogy sikerrel folytassa alapító elnökként a 30 éves Magyar Vese-Alapítvány és a 25 éves Budapesti Nephrologiai Iskola tevékenységét, hogy a fejlődő országokban és a régiónkban a nefrológiai ellátás világszínvonalúvá váljék, és tervei is valóra váljanak a nefrológia oktatásának fejlesztése terén a graduális, a posztgraduális, valamint a betegek és a társadalom szintjén is.