Month: September 2020

Tiszújító közgyűlés, megújult elnökség

A Tudományos Újságírók Klubja augusztus végén – a Covid-járvány miatt három hónapos késéssel –  tartotta 25., egyben tiszújító közgyűlését és a megújult elnökség alakuló ülését, melynek tagja lett: Dallos Györgyi, Dürr János (elnök), dr. Gács János, Gilicze Bálint, dr. Hollósy Ferenc, Kapitány Katalin (általános alelnök), Kocsis-M. Brigitta (főtitkárhelyettes, szóvivő), dr. Lente Gábor (tudományos alelnök), Tasi Tibor (főtitkár).

A közgyűlés, a TUK megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, közfelkiáltással megszavazott Örökös Tiszteleti Tag cím adományozásával ismerte el Tóth Éva mind a tudományos újságírás, lapszerkesztés magas színvonalú művelése terén, mind 2017-2020 között, a TUK elnökeként kifejtett tevékenységét és Kollányi Ágoston vizuális kultúrateremtő, kiemelkedő színvonalú tudománynépszerűsítő munkásságát valamint a TUK elnökségében több cikluson át végzett munkáját. A cím adományozását igazoló oklevelet dr. Oláh István örökös tiszteleti tag és Palugyai István örökös tb. elnök adta át.

Advertisement

A Tudományos Újságírók Klubjának állásfoglalása a médiában megjelenő Covid-álhírekről

A Tudományos Újságírók Klubjának vezetősége állásfoglalást bocsát ki azokkal a mediában manapság megjelenő álhírekkel kapcsolatban, amelyek kételyeket fogalmaznak meg a Covid-19-járvánnyal, és annak kezelésével kapcsolatban.

A Tudományos Újságírók Klubja, melynek célja a tudományos eredmények széleskörű terjesztése és az olvasóközönség hiteles tájékoztatása, elfogadhatatlannak tartja azt a nyomtatott sajtóban, és az on-line médiában egyre súlyosabb méreteket öltő álhírözönt, amely a SARS-CoV2 létezésének tagadásával, a tudományos eredmények elferdítésével, vagy azok hamis beállításával, félremagyarázásával elbizonytalanítják az embereket.

E hírek szerzői orvosszakmailag megalapozatlan állításokat fogalmaznak meg. A zavaros teóriáik hemzsegnek a tárgyi tévedésektől. A különböző orgánumokban terjesztett összeesküvés-elméleteikkel pedig nemcsak megtévesztik a nagyközönséget, hanem aláássák a járvány visszaszorítása érdekében tett kormányzati és tudományos törekvéseket. Ennek következtében egyre csökken a lakosság kezdetben példás szabálykövetése. Növekszik viszont azoknak a száma, akik feleslegesnek tartják a korlátozások fenntartását és a védekezési intézkedések szükségességét. Felelőtlen magatartásukkal nemcsak saját maguk, de embertársaik életét is veszélyeztetik.

A Tudományos Újságírók Klubja kiáll amellett, hogy a fertőzés terjedésének lassítása csak úgy lehetséges, ha mindenki betartja azokat a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek a járványügyi szakemberek szerint megakadályozzák a vírus terjedését.

A különböző oltásellenes nézetek is gombamód szaporodnak az internetes oldalakon, közösségi portálokon, és eljutottak már a köznevelési intézetekbe is. Az elmúlt sok évtized során eddig kifejlesztett védőoltások (BCG, Hepatitis B, bárányhimlő, rotavírus stb.) már bizonyították hatékonyságukat. A védőoltásoknak köszönhetően több halálos betegség is eltűnt a Föld színéről, más fertőzések száma pedig minimálisra csökkent. A vakcinafejlesztési projektekkel kapcsolatban a sajtóban megjelenő, gyakran egymásnak is ellentmondó információk elbizonytalanítják a közvéleményt. Ez a helyzet sajnos kedvez azoknak a véleményformáló hangadóknak, akik az elhúzódó válság miatt érthetően fokozódó türelmetlenséget kihasználva a járványt tagadják vagy elbagatelizálják. A tényeket pedig kiforgatva a maguk érdekei szerint magyarázzák.

Ezzel szemben tudományos szempontból teljesen normális és elfogadott az a helyzet, hogy a kísérleti fázisban lévő vakcina- és gyógyszerkutatások eddigi eredményeit illetően még sok a kérdés és a bizonytalanság. De éppen ennek leküzdésért zajlanak a kutatások világszerte, melyről a tudományos sajtó rendszeresen beszámol a különböző fórumokon. 

A Tudományos Újságírók Klubja elkötelezett amellett, hogy a vírus terjedését megakadályozó megelőző szabályok betartása a media különböző területein dolgozó újságírók hiteles közvetítése révén általános társadalmi normaként váljon elfogadottá.

A fentiek okán a Tudományos Újságírók Klubjának vezetősége felelősségteljes viselkedésre kéri fel a média munkatársait, az egészségügyben és a közoktatásban dolgozókat, hogy véleményformáló szerepüknél fogva csakis hiteles forrásból merítsék a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos ismereteiket és megfontoltan továbbítsák azokat környezetük számára.

Budapest, 2020. szeptember 22. 

A Tudományos Újságírók Klubjának elnöksége