Tiszújító közgyűlés, megújult elnökség

A Tudományos Újságírók Klubja augusztus végén – a Covid-járvány miatt három hónapos késéssel –  tartotta 25., egyben tiszújító közgyűlését és a megújult elnökség alakuló ülését, melynek tagja lett: Dallos Györgyi, Dürr János (elnök), dr. Gács János, Gilicze Bálint, dr. Hollósy Ferenc, Kapitány Katalin (általános alelnök), Kocsis-M. Brigitta (főtitkárhelyettes, szóvivő), dr. Lente Gábor (tudományos alelnök), Tasi Tibor (főtitkár).

A közgyűlés, a TUK megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, közfelkiáltással megszavazott Örökös Tiszteleti Tag cím adományozásával ismerte el Tóth Éva mind a tudományos újságírás, lapszerkesztés magas színvonalú művelése terén, mind 2017-2020 között, a TUK elnökeként kifejtett tevékenységét és Kollányi Ágoston vizuális kultúrateremtő, kiemelkedő színvonalú tudománynépszerűsítő munkásságát valamint a TUK elnökségében több cikluson át végzett munkáját. A cím adományozását igazoló oklevelet dr. Oláh István örökös tiszteleti tag és Palugyai István örökös tb. elnök adta át.