30 éves a Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetséget 1990. decemberében alapította meg 30, K+F, illetve innováció iránt érdeklődő szervezet. Az innováció gazdaságélénkítő hatása az alapítás időszakában még sem a hazai közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert. Nem kis mértékben a Szövetség erőfeszítéseinek eredményeképp ma már az „innováció” természetes kifejezéssé, az innovációs tevékenység a gazdasági élet meghatározó tényezőjévé vált.

A Magyar Innovációs Szövetség alapítása után 14 évvel – egyik fő törekvésük eredményeképpen – 2004-ben innovációs törvényt fogadott el az Országgyűlés, újabb 14 év elteltével megvalósult másik fő célkitűzésük: létrejött az innovációs folyamatokat koordináló, összehangoló minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium. „Szövetségünk az innováció területén működő különböző szervezeteket, intézményeket horizontálisan integráló, szakmai és érdekvédelmi szervezetként jött létre, és működik a mai napig, amely Európában egyedülálló. Az alapító intézmények, vállalatok közül hét még jelenleg is működik. A közvetlen és közvetett tagok (csak vállalkozások, ill. intézmények) száma megközelíti a hétszázat” – áll a szervezet Tudományos Újságírók Klubjához eljuttatott közleményében.

A Magyar Innovációs Szövetség tevékenysége, két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg:

– szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés,

– innováció tevékenység elismertségét támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások.

A Magyar Innovációs Szövetség

– szakmai állásfoglalásai meghatározó módon befolyásolják a döntéseket minden kutatás-fejlesztést, innovációt érintő kérdésben, átlagosan havonta ad ki szakmai véleményt;

– tisztségviselői átlagosan havonta tartanak előadást különböző szakmai rendezvényeken;

– éves közgyűlése az innovációs szféra egyik legnagyobb szakmai eseményének számít;

– alapító társtulajdonosként 22 innovációs szervezet létrehozását segítette;

– képviselőin, megbízottain keresztül mintegy 20 testületben közvetlenül is képviseli tagszervezeteinek érdekeit;

– a hazai sajtóban évente több száz híradás jelenik meg a tevékenységéről, 2006 óta Média Díjat adományoz;

– kéthetente megjelenő Hírlevele az innovációban érdekeltek szélesebb körét informálja.

Évente szerveznek Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melynek keretében több mint 4500 fiatalt mozgósítottak, akik közül kiválasztottak 405 kiemelkedően tehetséges magyar diákot. Másik országos jelentőségű kezdeményezésük a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat. Az eddigi felhívásokra beérkezett 1275 pályaműből 1100 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 218 kapott különböző innovációs díjat. A díjak ünnepélyes átadása 2001 óta az Országházban történik meg. Az elmúlt 30 évben az innováció élénkítését támogató további kiemelt rendezvényeik voltak még:

– az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze,

– Lépés a jövőbe; országos design pályázat,

– NOVATech.Com, Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny,

– a tudománynépszerűsítő THE és a „meet the scientist˝ programok.

A Magyar Innovációs Szövetség tisztségviselőit, szakértőit társadalmi munkában végzett kiemelkedő szakmai munkájukért állami kitüntetésekre, ill. díjakra terjesztette fel 2005-től kezdve. Tisztségviselőik összesen 18 alkalommal részesültek magas elismerésben. „A Magyar Innovációs Szövetség az elmúlt 30 évben nagy presztízst és társadalmi elismertséget szerzett, tevékenysége nagy hatással volt nem csak az innovációs intézményrendszer kialakulására, hanem az innováció társadalmi elfogadottságára is˝ – mondta Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke. A Szövetség a mai napig alapvető célkitűzésének tekinti az innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. A Szövetség azzal, hogy három évtizeden át következetesen képviselte az alapítók által megfogalmazott célokat, a hazai közéletben az innovációt érintő kérdésekben megkerülhetetlen tényezővé vált – zárul a közlemény.