XXII. Simonffy Géza-szeminárium, Tihany, 2021. – összefoglaló

Ismét a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adott otthont a Tudományos Újságírók Klubja hagyományos Simonffy Géza-szemináriumának. Az előadásokon egyebek mellett az újra önálló intézetről, a 3D alapú fogászati áldozatazonosításról, de a 125 éves szabadalmi rendszerről is hallhattak a TÚK tagjai. Maga a szervezet pedig egy különleges felajánlásban is részesült.

Fotók: Trupka Zoltán, Mészáros Ildikó

A Tudományos Újságírók Klubjának tagjai szívügyének tekintik a tudományos ismeretek átadását, tagjainak sorában az újságírók mellett van többek között geológus, orvos, közgazdász, csillagász, sok esetben PhD és akadémiai doktori fokozattal rendelkező tudós – mondta megnyitójában Dürr János elnök. Az előadások sorában elsőként az újra önálló Balatoni Limnológiai Kutatóintézetről beszélt az intézmény nemrégiben hivatalba lépett igazgatója Erős Tibor. Mint elmondta: az 1926-ban alapított,1927-ben átadott intézet idén április elsejétől lett ismét önálló, kutatásaik között nagyobb mértékben vannak jelen alkalmazott és célorientált vizsgálatok. Ezek a tó monitorozásával és a védett fajok genetikai vizsgálatával, de az algásodás mértékével és a társadalom tóhoz való viszonyulásával is foglalkoznak.

A szemináriumon a katasztrófák áldozatainak 3D módszerekkel történő fogászati azonosításával is foglalkozott Simon Botond fogszakorvos. Mint elmondta: nagyon kevés, kb. 500 igazságügyi fogorvos szakértő van a világon, miközben 2000-2019 között több mint hétezer katasztrófa történt, ami napi 1,4 millió embert érintett. Az áldozatok azonosításában új módszer a 3D szájszkennelés, amelynek keretében az egyedi mintázattal rendelkező szájpadlás „letapogatása” segítheti az áldozatazonosítást végző munkáját a nem is olyan távoli jövőben.

A szemináriumon szó volt az élelmiszeripari innovációkról is. Ezek mozgatórugói a fogyasztók, őket kell bevonni már a termékfejlesztés első fázisába a bizalomvesztés megakadályozása érdekében – mondták el Parrag Viktória és Kertész Zsófia fejlesztőmérnökök.

A XXII. Simonffy Géza-szeminárium igazi meglepetése volt Bendzsel Miklós felajánlása. A gépészmérnök, mérnök-közgazdász, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, a több civil szervezetben is szerepet betöltő szakember a gazdaságban is hasznosulni képes mérnöki teljesítmény elismerésére tett felajánlást egy évi 100 ezer forint keretösszegű pályázat kiírásának formájában, amelynek gondozását a TÚK-ra bízta. Dürr János elnök értékelése szerint a felajánlás a szakma előrehaladását és megbecsülését növeli. A TÚK elnöke javaslatára a szemináriumon Bendzsel Miklóst a szervezet tiszteleti tagjává választották.

A szemináriumon a szabadalmi rendszer 125 évéről szólt Tószegi Zsuzsanna c. egyetemi docens, aki bemutatta a még a 120. évfordulóra született átfogó kötetet is. A szakember arról is beszélt: Magyarország 1894. január 1-jén kapott teljes törvényhozói szabadságot a szellemi tulajdon kérdéseinek szabályozásában, míg 1896. március elsején alakult meg a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal. A 125 év fejlődésének 21. századi eredménye a Hungaricana portál, amely 589 ezer iparjogvédelmi dokumentumot tartalmaz.

A tudományos és ismeretterjesztő cikkek hasznáról és káráról Kordos László, az MTA doktora, az „Év ismeretterjesztő tudósa” díjas kutató beszélt. Elhangzott: a napi sajtóban rengeteg frissen átvett híranyag jelenik meg sokszor pontatlanul, ráadásul szenzációként tálalva. Érdekes jelenség az is, hogy míg a tudományos irodalomban a „múlt eltörlése” az írások szellemiségének tendenciája, addig az ismeretterjesztő munkák jelentős része épp a múltból merít – világított rá Kordos László.