Magyar Érdemrendet kapott a TÚK két kiváló tagja

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmával a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át mások mellett a Tudományos újságírók Klubjának két tagja Kubassek János és Rosivall László.

Dr. Kubassek János PhD, Móra Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, különösen a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel és a Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító tevékenysége elismeréseként, valamint

Prof. dr. Rosivall László Széchenyi-díjas orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézete Nemzetközi Nephrológiai Kutató és Képző Központjának vezetője nagy hatású és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint innovatív oktatói-nevelői, tudományszervezői és tudományos közéleti munkája elismeréseként kapta meg a Magyar Érdemrend középkeresztjét.

Példaadóan áldozatos és gyümölcsöző tevékenységükhöz, magas állami elismerésükhöz valamennyi tagtársunk nevében őszinte szívvel gratulálunk!