Month: August 2022

In memoriam Dosztányi Imre – Búcsú aranytollas főszerkesztőnktől

Mély szomorúsággal tájékoztatjuk barátainkat, a TÚK tagságát, hogy Dosztányi Imre, a
TermészetBúvár magazin főszerkesztője június 29-én, életének 88. évében váratlanul
elhalálozott. Személyében a közhasznú TermészetBÚVÁR Alapítvány és a
Szerkesztőség fáradhatatlan életben tartóját, a kiváló lapszerkesztőt vesztettük el.
Pótolhatatlan veszteség érte nem csupán a szerkesztőséget, hanem azt az életművet és
rendszert is, amelyet TermészetBúvárnak neveznek.


Újságírói pályájából 38 éven át volt előbb a lapelőd, a BÚVÁR, majd a TermészetBúvár
magazin főszerkesztője egészen a haláláig. Az 1989-ben megszüntetett BÚVÁR, a
kezdeményezésére néhány hónap múlva új névvel – a lapelőd értékeit megőrizve –
korszerűsített tartalommal és formában kelt életre. A TermészetBÚVÁR kiadását az
Alapítvány vállalta magára. Irányításával a lap a környezet- és természetvédelem, a
hiteles és igényes ismeretterjesztés, a környezeti nevelés, a tehetséggondozás
meghatározó orgánumává vált.
A rendszerváltás után az ismeretterjesztő lapkiadásban Magyarországon merőben új úton
kellett elindulnunk. Az újság kikerülve az állami mecenatúra védőhálója alól 1990-től
napjainkig kizárólag pályázati forrásokra, az szja 1 százalékára, az előfizetők, olvasóink,
barátaink vásárlásaira hagyatkozva jelenhetett meg. Felbecsülhetetlen támogatást
nyújtottak lapunk szerzői, fotósai, akik a honoráriumokat a megjelentetés
finanszírozására ajánlották fel.
A lapkiadás növekvő terheinek mérséklésére kezdeményezte az Alapítvány könyvkiadói
programját, vállalva a kötetek szerkesztési feladatait. Javaslatára kiépült a lap országos
önkéntes terjesztői hálózata, elősegítve kiadványaink széles körhöz való eljuttatását. A
főszerkesztő kiemelten fontos feladatnak tekintette a környezeti nevelést, a
tehetséggondozást, ezért olyan cikkek jelentek meg a lapban, amelyek már a
lapindulástól három nemzetközi és két országos környezet- és természetismereti
tanulmányi verseny kötelező vagy ajánlott felkészülési anyagai lettek.
A főszerkesztő munkásságát több rangos elismerés is fémjelzi: Akadémiai Újságírói Díj,
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, Pro Natura Díj, MÚOSZ Aranytoll Díj,
Hevesi Endre Életmű-díj.
Az életmű megőrzése nagy felelősséget ró ránk is.

A TermészetBúvár Szerkesztősége

Advertisement