Month: May 2023

ÁCS PÉTERNÉ ÉS MATUZ JÁNOS KAPTA A KAZINCZY LÁSZLÓ-JUTALMAT

A Kazinczy László-jutalmat ebben az évben megosztva a Szegedi Gabonakutató Intézet két kutatója, Ács Péterné: Petőfi korának kenyere – a XIX. század kenyérelőállításának fejlődése, valamint dr. Matuz János: A búza Petőfi korában, az 1820-40-es években című dolgozatával nyerte el. Az elismeréseket és a pályadíjakat dr. Oláh István, a TÚK tiszteleti tagja, a pályázat zsűrielnöke adta át a díj alapítójának társaságában, a Szegedi Egyetemen rendezett díjátadón, 2023. május 16-án.

A két díjazott, Ács Péterné és dr. Matuz János, dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, a Kazinczy László-jutalom alapítója, valamint dr. Oláh István, a TÚK tiszteleti tagja, a zsűri elnöke társaságában

(Fotó: dr. Véha Antal szívességéből)

A pályázaton évente elnyerhető jutalmat dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke ajánlotta fel néhai nagyapja, Kazinczy László   gépészmérnök, a Műegyetem professzora, a Gamma Optikai Művek egykori főkonstruktőre emlékére, melynek átadására második alkalommal került sor.

A pályázat témája a kiírás szerint a széleskörűen értelmezett mérnöki tevékenység intézménytörténeti jelentőségének, illetve kimagasló egyéni teljesítményeinek előtérbe állítása, azok jövőbe mutató jellegét is magában foglaló bemutatása, a műszaki tudományok, a mérnöki tevékenységek bármely szak- vagy interdiszciplináris tématerületéről.

Advertisement

A TÚK ÚJ ELNÖKE KOCSIS-M. BRIGITTA, FŐTITKÁRA REZSABEK NÁNDOR LETT

Tisztújító közgyűlést tartott május 5-én a Tudományos Újságírók Klubja a Természettudományi Stúdió Zsombolyai utcai központjában.

A közgyűlés megválasztotta kilenc tagú elnökségét a 2023-2026-os ciklusra, majd alakuló ülésén megválasztotta tisztségviselőit.

A TÚK elnöke Kocsis-M. Brigitta, tudományos alelnöke dr. Lente Gábor, főtitkára Rezsabek Nándor lett, akinek munkáját két főtitkárhelyettes segíti, dr. Hollósy Ferenc és Trupka Zoltán.

A TÚK új elnöksége

Az elnökség tagja lett Kapitány Katalin, Kertész Bernadett, Németh Csaba és Tóth Éva is.

Az EUSJA nemzeti küldött továbbra is Palugyai Istrván örökös tiszteletbeli elnök lett.

Dürr János korábbi, három cikluson át volt elnököt a közgyűlés az alapszabályban rögzített jogával élve tiszteletbeli elnökké választotta.

Dürr János, korábbi elnök gratulál Kocsis-M. Brigittának, a TÚK újonnan megválasztott elnökének

A számvizsgáló bizottság új tagjai: dr. Gács János és Grosschmid Péter lett, Kovács Gergő korábbi tagságának megerősítése mellett.

Példátlan megtiszteltetés a TermészetBÚVÁR Alapítványnak – A pápalátogatáson könyvünk hazánk névjegye

Az elmúlt napokban különösen nagy megtiszteltetés érte a közhasznú TermészetBÚVÁR Alapítványt. Ugyanis a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága a pápalátogatás szervezőbizottságával közösen úgy döntött, hogy a kiadói gondozásunkban megjelent, immár négy kiadást megért Értékőrző Magyarország – Nemzeti parkok, világörökség című könyvünk felfrissített, angol nyelvű változata hazánk egyik névjegye lesz rangos vendégeink számára. Őszentsége Ferenc pápa, kíséretének tagjai, a nemzetközi sajtó képviselői olyan ajándékkal gazdagodhatnak, amely ízelítőt kínál tájaink természeti kincseiből, az elmúlt évszázadok épített örökségének színe-javából. A 216 oldalas, 335 színes felvétellel illusztrált albumszerű kötet 29 szerző, csaknem 60 más szakember és 110 fotós munkájának eredménye. A könyv bepillantást nyújt a pótolhatatlan értékeink megőrzéséért folytatott, hosszú évtizedeket átívelő szakmai programba, szorgalmazva a határokon átnyúló, a megóvást segítő közös felelősségérzet felébresztését is.

Kötetünk tartalmában és szellemiségében jól illeszkedik Ferenc pápának a teremtett világ védelmét szorgalmazó hazánkban is széles körben ismert és tisztelt példás elkötelezettségéhez. Laudato Si’, Áldott légy kezdetű enciklikája méltó foglalata programjának.

Ebben a munkájában a Szentatya arra figyelmezteti a hívőket és a nem hívőket, hogy a természeti rendszerekben végbemenő, alapvető működésüket fenyegető, egyre gyorsuló változások a növény- és állatfajok sokasága mellett bizonytalanná tette a bolygónk élő rendszerétől függő emberiség jövőjét is. Cselekednünk kell, amely új, természetbarát szemléletmód meghonosítását kívánja az emberiségtől.

Bízunk abban Ferenc pápa apostoli látogatása hazánkban lendületet adhat a természet és az ember közötti harmónia mielőbbi megteremtéséért folytatott küzdelemben határainkon innen és túl is.