Author: Dr. Molnár Csaba

Biológus-újságíró / Biologist-journalist

Tiszújító közgyűlés, megújult elnökség

A Tudományos Újságírók Klubja augusztus végén – a Covid-járvány miatt három hónapos késéssel –  tartotta 25., egyben tiszújító közgyűlését és a megújult elnökség alakuló ülését, melynek tagja lett: Dallos Györgyi, Dürr János (elnök), dr. Gács János, Gilicze Bálint, dr. Hollósy Ferenc, Kapitány Katalin (általános alelnök), Kocsis-M. Brigitta (főtitkárhelyettes, szóvivő), dr. Lente Gábor (tudományos alelnök), Tasi Tibor (főtitkár).

A közgyűlés, a TUK megalakulásának 30. évfordulója alkalmából, közfelkiáltással megszavazott Örökös Tiszteleti Tag cím adományozásával ismerte el Tóth Éva mind a tudományos újságírás, lapszerkesztés magas színvonalú művelése terén, mind 2017-2020 között, a TUK elnökeként kifejtett tevékenységét és Kollányi Ágoston vizuális kultúrateremtő, kiemelkedő színvonalú tudománynépszerűsítő munkásságát valamint a TUK elnökségében több cikluson át végzett munkáját. A cím adományozását igazoló oklevelet dr. Oláh István örökös tiszteleti tag és Palugyai István örökös tb. elnök adta át.

Advertisement

A Tudományos Újságírók Klubjának állásfoglalása a médiában megjelenő Covid-álhírekről

A Tudományos Újságírók Klubjának vezetősége állásfoglalást bocsát ki azokkal a mediában manapság megjelenő álhírekkel kapcsolatban, amelyek kételyeket fogalmaznak meg a Covid-19-járvánnyal, és annak kezelésével kapcsolatban.

A Tudományos Újságírók Klubja, melynek célja a tudományos eredmények széleskörű terjesztése és az olvasóközönség hiteles tájékoztatása, elfogadhatatlannak tartja azt a nyomtatott sajtóban, és az on-line médiában egyre súlyosabb méreteket öltő álhírözönt, amely a SARS-CoV2 létezésének tagadásával, a tudományos eredmények elferdítésével, vagy azok hamis beállításával, félremagyarázásával elbizonytalanítják az embereket.

E hírek szerzői orvosszakmailag megalapozatlan állításokat fogalmaznak meg. A zavaros teóriáik hemzsegnek a tárgyi tévedésektől. A különböző orgánumokban terjesztett összeesküvés-elméleteikkel pedig nemcsak megtévesztik a nagyközönséget, hanem aláássák a járvány visszaszorítása érdekében tett kormányzati és tudományos törekvéseket. Ennek következtében egyre csökken a lakosság kezdetben példás szabálykövetése. Növekszik viszont azoknak a száma, akik feleslegesnek tartják a korlátozások fenntartását és a védekezési intézkedések szükségességét. Felelőtlen magatartásukkal nemcsak saját maguk, de embertársaik életét is veszélyeztetik.

A Tudományos Újságírók Klubja kiáll amellett, hogy a fertőzés terjedésének lassítása csak úgy lehetséges, ha mindenki betartja azokat a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek a járványügyi szakemberek szerint megakadályozzák a vírus terjedését.

A különböző oltásellenes nézetek is gombamód szaporodnak az internetes oldalakon, közösségi portálokon, és eljutottak már a köznevelési intézetekbe is. Az elmúlt sok évtized során eddig kifejlesztett védőoltások (BCG, Hepatitis B, bárányhimlő, rotavírus stb.) már bizonyították hatékonyságukat. A védőoltásoknak köszönhetően több halálos betegség is eltűnt a Föld színéről, más fertőzések száma pedig minimálisra csökkent. A vakcinafejlesztési projektekkel kapcsolatban a sajtóban megjelenő, gyakran egymásnak is ellentmondó információk elbizonytalanítják a közvéleményt. Ez a helyzet sajnos kedvez azoknak a véleményformáló hangadóknak, akik az elhúzódó válság miatt érthetően fokozódó türelmetlenséget kihasználva a járványt tagadják vagy elbagatelizálják. A tényeket pedig kiforgatva a maguk érdekei szerint magyarázzák.

Ezzel szemben tudományos szempontból teljesen normális és elfogadott az a helyzet, hogy a kísérleti fázisban lévő vakcina- és gyógyszerkutatások eddigi eredményeit illetően még sok a kérdés és a bizonytalanság. De éppen ennek leküzdésért zajlanak a kutatások világszerte, melyről a tudományos sajtó rendszeresen beszámol a különböző fórumokon. 

A Tudományos Újságírók Klubja elkötelezett amellett, hogy a vírus terjedését megakadályozó megelőző szabályok betartása a media különböző területein dolgozó újságírók hiteles közvetítése révén általános társadalmi normaként váljon elfogadottá.

A fentiek okán a Tudományos Újságírók Klubjának vezetősége felelősségteljes viselkedésre kéri fel a média munkatársait, az egészségügyben és a közoktatásban dolgozókat, hogy véleményformáló szerepüknél fogva csakis hiteles forrásból merítsék a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos ismereteiket és megfontoltan továbbítsák azokat környezetük számára.

Budapest, 2020. szeptember 22. 

A Tudományos Újságírók Klubjának elnöksége

Juhari Zsuzsanna-díj pályázat

A Tudományos Újságírók Klubja ötödik alkalommal

hirdet pályázatot

az Élet és Tudomány egykori szerkesztője, Hevesi-díjas tudományos újságíró,

Juhari Zsuzsanna emlékére,

aki az új média teremtette lehetőséget az elsők között kihasználva készített magas színvonalú,

tudománynépszerűsítő tartalmú blogot.

Pályázás: A tudományt népszerűsítő, magyar nyelvű ismeretterjesztő blogot vagy videóblogot (vlogot) készítők, szerkesztők nevezését várjuk a blog/vlog, valamint készítője elérhetőségének megadásával. Lehetőség van jelölésre is, ekkor is szükséges a blog/vlog és készítőjének elérhetősége.

A pályázatokat és a jelöléseket
a tuklevelezes@gmail.com címen
2020. augusztus 15-ig várjuk.

A pályázatokat a TÚK képviselői, valamint a Juhari Zsuzsanna gyermekeiből álló zsűri értékeli.

A pályadíj 100 000 Ft.

A díj átadására várhatóan 2020. szeptemberében kerül sor.

HEVESI ENDRE DÍJ – 2020

A MÚOSZ Hevesi Endre-díj Alapítvány kuratóriuma felhívással fordul a
szerkesztőségekhez, az érintett szakosztályokhoz, továbbá egyénekhez is a
2020. évi díjak odaítélésével kapcsolatban.

Az alapító okirat értelmében, a díjban azok az újságírók – esetenként egyéb
területen működő, az ismeretterjesztésben is részt vevő szakemberek –
részesülhetnek, akik az előző években az írott és/vagy elektronikus
sajtóban a tudomány, a technika új lehetőségeit, eredményeit bemutató
legérdekesebb, egyúttal közérthetően és szép magyarsággal fogalmazott
szövegű művek szerzői.

Kérjük a szerkesztőségeket, tekintsék át munkatársaik, szerzőik munkásságát,
s ha úgy ítélik meg, hogy vannak közöttük olyanok, akik a kiírási feltételeknek
megfelelnek, terjesszék fel díjazásra. A díjra egyénileg is lehet pályázni.

A pályázatnak a pályázó szakmai életrajzát és munkásságának ismertetését
(javaslattevő esetén méltatását), legalább elektronikus elérhetőségét kell
tartalmaznia, valamint az indoklás alapjául szolgáló három kiválasztott művet.
Ezeket legkésőbb

2020. április 1-jén éjfélig
juttassák el az alábbi e-mail címre: iroda@muosz.hu

Az anyagokat elektronikus formában kérjük. Rádió és tv-produkció esetén tárhely,
archívum, honlap elérhetőségét nevezzék meg.

Tudománykommunikációs workshop

IDŐPONT

2020. február 05. 10.30-14.00 óra között

HELYSZÍN

MTA Székház, Felolvasóterem – Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

RÉSZLETEK

A Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) egyik fontos célja a legújabb nemzetközi és hazai tudományos eredmények és felfedezések hiteles közvetítésének előmozdítása a társadalom minél szélesebb rétegei felé.

(more…)

Meghívó a Természettudományi Közlöny alapításának 150. évfordulója alkalmából

MEGHÍVÓ

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
LOVÁSZ LÁSZLÓ
védnökségével,

az MTA, a Magyar Mérnökakadémia és a Tudományos Újságírók Klubja szervezésében a

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
megindításának 150. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi ülésre és baráti találkozóra,

amelyre 2019. december 4-én 14 órától kerül sor a

Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó Termében
(Budapest V. ker,, Széchenyi István tér 9)

Díszvendég:
STAAR GYULA
a Természet Világa (Természettudományi Közlöny) ny. főszerkesztője

A PROGRAMBÓL
Szász Domokos akadémikus, az MTA rendes tagja, az Akadémia korábbi alelnöke köszöntője

Rosivall László egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem volt rektora: A Természet Világa – a világ természete (I.) Miért ünnepeljünk és hogyan?

Lente Gábor egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem; tudományos alelnök, TUK: Tudomány-e az ismeretterjesztés? Merengések a Természettudományi Közlöny 150 éves jubileumán

Bacsárdi László tudományos munkatárs, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: A Természet-Tudomány Diákpályázattól a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiáig

Bendzsel Miklós alelnök, Magyar Mérnökakadémia: A Természet Világa – a világ természete (II.) A társadalmi felelősségről egy jubileum kapcsán
Lévai Péter akadémikus, az MTA rendes tagja, üléselnök gondolatai

Dürr János stratégiai alelnök, Tudományos Újságírók Klubja:
Ismeretterjesztő tudósok, iskolateremtő ismeretterjesztők

Sárneczky Krisztián csillagász, tudományos főmunkatárs, Konkoly Obszervatórium: Magyar felfedezésű kisbolygó-elnevezések

Megjelenésére feltétlenül számítunk, örömmel látjuk érdeklődő munkatársait, barátait, ismerőseit is!

Bendzsel Miklós
alelnök, Magyar Mérnökakadémia

Lévai Péter
akadémikus,  Magyar Tudományos Akadémia

Kapitány Katalin
ügyvezető elnökhelyettes, Tudományos Újságírók Klubja

29. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

KIK INDULHATNAK? Egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhat minden 1999. október 1. és 2006. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az EU-döntőre csak azok juthatnak ki, akik magyarországi iskolába járnak vagy kettős állampolgárok.

MIT LEHET NYERNI?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

Az arra alkalmas pályázatok készítőit a Startup Campus program ingyenesen üzleti és startup forrászervezési képzésben, mentorálásban részesíti. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját is megkapja.

Az 1. és 2. helyezett fiatalok által megjelölt középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül. (A zsűri a díjak között indokolt esetben átcsoportosításokat hajthat végre. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap a 2020 szeptemberében, Salamancaban (Spanyolország), az Európai Unió által, 40 ország részvételével rendezendő európai döntőn való részvételre, ahol értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok számos nemzetközi versenyen, szakmai utazáson vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (ISEF), a Stockholm International Youth Science Seminar-on, ill. a Nobel-díj átadási ünnepségen, a China Adolescent Science & Technology Innovation Contest (CASTIC) c. versenyen stb.

MIVEL LEHET NEVEZNI? Pályázni lehet műszaki, természet-tudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a NI myDAQ nevű termékének újszerű, mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI? A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát a http://www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2019. november 27-én, 15 óráig.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,

továbbá: a résztvevő(k) adatait, és a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, e-mail címét és telefonszámát.

HOGYAN TOVÁBB? Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását egyrészt 2020. április 1-én, 14 óráig beérkezően kell feltölteni a http://www.innovacio.hu/nevezes oldalra. A pályamunkák leírásait max. 7 A4-es, gépelt oldal terjedelemben (12 pontos betű, normál sorköz) kell elkészíteni. Az ábrákat, grafikonokat külön, mellékletként (+max 10 oldal) kell a dolgozatba illeszteni.

Másrészt a pályázóknak 2020. április 15. és 24. között, az illetékes zsűritagok előtt, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a prezentációra el kell hozni.

A verseny szervezői a kidolgozás indokolt költségeihez max. bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá, a myDAQ terméket haszonkölcsön szerződéssel biztosítjuk térítésmentesen. A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények is támogathatják anyagilag.

MIT ÉRTÉKELNEK? A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége és jövőbeni hasznosíthatósága; az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

EGYÉB TUDNIVALÓ? Az ünnepélyes díjátadásra 2020 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2020 szeptember 25-én is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján Budapesten

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: e-mail: innovacio@innovacio.hu | tel.: 06-1-430 3330 | portál: www.innovacio.hu

 

XX. Simonffy-szeminárium

MEGHÍVÓ

A TUDOMÁNYOS ÚJSÁGÍRÓK KLUBJA

2019. szeptember 27-én rendezi a XX. Simonffy-szemináriumot

az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében (Tihany, Klebelsberg Kunó u. 3)

 

PROGRAM

11.00–11.10   Köszöntő

           Dürr János alelnök (TUK), a szervezőbizottság elnöke (TUK Simonffy-szeminárium)

11.10–11.30   Innovációs ökoszisztéma és szellemi tulajdon

           Pomázi Gyula elnök (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)

11.30–11.50   Kutatás-fejlesztés és innováció a Magyar Honvédségben

           Filótás István dandártábornok, parancsnok (MH Modernizációs Intézet)

11.50–12.10   Tudományos TÁP színház – Alan Sokal fricskájának jubileumára

           Bendzsel Miklós alelnök (Magyar Mérnökakadémia)

12.10–12.30   Az agy és a nemi hormonok

           Gyovai Gabriella nőgyógyász szakorvos (Szentes)

12.30–13.45   Szünet

13:45-14:00   A dinók őseinek 260 millió évvel ezelőtti látogatása a tihanyi Limnológiai Intézetben

           Kordos László ny. egyetemi tanár, őslénykutató – Mészáros Ildikó tanár, fotográfus

14.00–14.20   Ökológia az informatika korában

           Jordán Ferenc intézetigazgató, ökológus (MTA ÖK Limnológiai Intézet)

14.20–15.05    A pozíció és az üzenet összefüggései, avagy szenátus a csatornafedélen                            

              (gondolatébresztő és műhelybeszélgetés)

Bendzsel Miklós alelnök (Magyar Mérnökakadémia)

Moderátor: Kapitány Katalin, szerkesztő (Lege Artis Medicinae), ügyvezető elnökhelyettes (TUK)

15.05–15.50   Iszom, tehát vagyok – borkóstolás alapfokon, gyakorlattal

Kocsis-M. Brigitta szerkesztő-műsorvezető (Novum), bortanácsadó

15.50–16.00  Zárszó

Tóth Péterné elnök (Tudományos Újságírók Klubja)

8:30-kor autóbusz indul a szemináriumra a Déli Pályaudvartól (a Vagon Étterem előtt, a Vérmező mellett) és ugyanide tér vissza kb. 19 órakor. A szemináriumi részvétel és az autóbusz – amire helyek korlátozott számban még rendelkezésre állnak – térítésmentes. Jelentkezés busztranszferre: janos.durr@gmail.com , telefon: (70) 252 4278.

A Juhari Zsuzsanna-díj átadója

Az Élet és Tudomány volt szerkesztőjének emlékére,

a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által alapított

Juhari Zsuzsanna-díj

negyedik átadására, melyre 2019. június 21-én (pénteken) 11,00 órai kezdettel kerül sor a

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat I. emeleti tanácstermében

(Budapest, VIII., Bródy Sándor u. 16.).

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a tuklevelezés@gmail.com címen.

 A TUK Elnöksége