Author: nemethcs

https://www.nemethcsaba.eu/

ÁCS PÉTERNÉ ÉS MATUZ JÁNOS KAPTA A KAZINCZY LÁSZLÓ-JUTALMAT

A Kazinczy László-jutalmat ebben az évben megosztva a Szegedi Gabonakutató Intézet két kutatója, Ács Péterné: Petőfi korának kenyere – a XIX. század kenyérelőállításának fejlődése, valamint dr. Matuz János: A búza Petőfi korában, az 1820-40-es években című dolgozatával nyerte el. Az elismeréseket és a pályadíjakat dr. Oláh István, a TÚK tiszteleti tagja, a pályázat zsűrielnöke adta át a díj alapítójának társaságában, a Szegedi Egyetemen rendezett díjátadón, 2023. május 16-án.

A két díjazott, Ács Péterné és dr. Matuz János, dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke, a Kazinczy László-jutalom alapítója, valamint dr. Oláh István, a TÚK tiszteleti tagja, a zsűri elnöke társaságában

(Fotó: dr. Véha Antal szívességéből)

A pályázaton évente elnyerhető jutalmat dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Mérnökakadémia elnöke ajánlotta fel néhai nagyapja, Kazinczy László   gépészmérnök, a Műegyetem professzora, a Gamma Optikai Művek egykori főkonstruktőre emlékére, melynek átadására második alkalommal került sor.

A pályázat témája a kiírás szerint a széleskörűen értelmezett mérnöki tevékenység intézménytörténeti jelentőségének, illetve kimagasló egyéni teljesítményeinek előtérbe állítása, azok jövőbe mutató jellegét is magában foglaló bemutatása, a műszaki tudományok, a mérnöki tevékenységek bármely szak- vagy interdiszciplináris tématerületéről.

Advertisement

A TÚK ÚJ ELNÖKE KOCSIS-M. BRIGITTA, FŐTITKÁRA REZSABEK NÁNDOR LETT

Tisztújító közgyűlést tartott május 5-én a Tudományos Újságírók Klubja a Természettudományi Stúdió Zsombolyai utcai központjában.

A közgyűlés megválasztotta kilenc tagú elnökségét a 2023-2026-os ciklusra, majd alakuló ülésén megválasztotta tisztségviselőit.

A TÚK elnöke Kocsis-M. Brigitta, tudományos alelnöke dr. Lente Gábor, főtitkára Rezsabek Nándor lett, akinek munkáját két főtitkárhelyettes segíti, dr. Hollósy Ferenc és Trupka Zoltán.

A TÚK új elnöksége

Az elnökség tagja lett Kapitány Katalin, Kertész Bernadett, Németh Csaba és Tóth Éva is.

Az EUSJA nemzeti küldött továbbra is Palugyai Istrván örökös tiszteletbeli elnök lett.

Dürr János korábbi, három cikluson át volt elnököt a közgyűlés az alapszabályban rögzített jogával élve tiszteletbeli elnökké választotta.

Dürr János, korábbi elnök gratulál Kocsis-M. Brigittának, a TÚK újonnan megválasztott elnökének

A számvizsgáló bizottság új tagjai: dr. Gács János és Grosschmid Péter lett, Kovács Gergő korábbi tagságának megerősítése mellett.

Példátlan megtiszteltetés a TermészetBÚVÁR Alapítványnak – A pápalátogatáson könyvünk hazánk névjegye

Az elmúlt napokban különösen nagy megtiszteltetés érte a közhasznú TermészetBÚVÁR Alapítványt. Ugyanis a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága a pápalátogatás szervezőbizottságával közösen úgy döntött, hogy a kiadói gondozásunkban megjelent, immár négy kiadást megért Értékőrző Magyarország – Nemzeti parkok, világörökség című könyvünk felfrissített, angol nyelvű változata hazánk egyik névjegye lesz rangos vendégeink számára. Őszentsége Ferenc pápa, kíséretének tagjai, a nemzetközi sajtó képviselői olyan ajándékkal gazdagodhatnak, amely ízelítőt kínál tájaink természeti kincseiből, az elmúlt évszázadok épített örökségének színe-javából. A 216 oldalas, 335 színes felvétellel illusztrált albumszerű kötet 29 szerző, csaknem 60 más szakember és 110 fotós munkájának eredménye. A könyv bepillantást nyújt a pótolhatatlan értékeink megőrzéséért folytatott, hosszú évtizedeket átívelő szakmai programba, szorgalmazva a határokon átnyúló, a megóvást segítő közös felelősségérzet felébresztését is.

Kötetünk tartalmában és szellemiségében jól illeszkedik Ferenc pápának a teremtett világ védelmét szorgalmazó hazánkban is széles körben ismert és tisztelt példás elkötelezettségéhez. Laudato Si’, Áldott légy kezdetű enciklikája méltó foglalata programjának.

Ebben a munkájában a Szentatya arra figyelmezteti a hívőket és a nem hívőket, hogy a természeti rendszerekben végbemenő, alapvető működésüket fenyegető, egyre gyorsuló változások a növény- és állatfajok sokasága mellett bizonytalanná tette a bolygónk élő rendszerétől függő emberiség jövőjét is. Cselekednünk kell, amely új, természetbarát szemléletmód meghonosítását kívánja az emberiségtől.

Bízunk abban Ferenc pápa apostoli látogatása hazánkban lendületet adhat a természet és az ember közötti harmónia mielőbbi megteremtéséért folytatott küzdelemben határainkon innen és túl is.  

Lente Gábor professzor, a TÚK tudományos alelnöke a legkiválóbb kutatók között!

Előkelő helyen a PTE TTK kutatói a Stanford-listán. A Természettudományi Kar 9 oktatója kapott helyet a legjobbak között, közülük a legkiemelkedőbbek Dr. Hideg Éva, Dr. Kollár László és Dr. Hebling János.

A közelmúltban jelent meg a tudományos kutatókat publikációik idézettsége alapján rangsoroló Stanford-lista legújabb kiadása. Ezen mintegy 200.000 tudós szerepel a szakirodalomban kifejtett hatás nagyságának sorrendjében. A lista kétféle változatban készült el: csak a 2021-es évre koncentrálva, illetve a teljes fellelhető tudományos szakirodalomra alapozva.

A két listán összesen 441 Magyarországon dolgozó kutató adatai szerepelnek, közülük 25 a Pécsi Tudományegyetemen jelenleg is aktív tudós. Karunkról több munkatársunk is szerepel a listákon:

Prof. Dr. Hideg Éva
Prof. Dr. Kollár László
Prof. Dr. Hebling János
Prof. Dr. Felinger Attila
Prof. Dr. Lente Gábor


Prof. Dr. Jenei Sándor
Prof. Dr. Kilár Ferenc
Prof. Dr. Rajkó Róbert

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Április 2-áig még lehet pályázni a 2023. évi Kazinczy László-jutalomra!

A pályázat témája a széleskörűen értelmezett mérnöki tevékenység intézménytörténeti jelentőségének, illetve kimagasló egyéni teljesítményeinek előtérbe állítása, azok jövőbe mutató jellegét is magában foglaló bemutatása, a műszaki tudományok, a mérnöki tevékenységek bármely szak- vagy interdiszciplináris tématerületéről.

A pályázat nyílt, nem csak TUK-tagok nevezését várjuk.

A Tudományos Újságírók Klubja

második alkalommal hirdet pályázatot cikk, illetve tanulmány készítésére, a 2023. évi

KAZINCZY LÁSZLÓ-JUTALOM

elnyerésére

A pályázaton elnyerhető jutalmat Bendzsel Miklós ajánlotta fel néhai nagyapja, Kazinczy László   gépészmérnök, a Műegyetem professzora, a Gamma Optikai Művek egykori főkonstruktőre emlékére.

A pályázat témája a széleskörűen értelmezett mérnöki tevékenység intézménytörténeti jelentőségének, illetve kimagasló egyéni teljesítményeinek előtérbe állítása, azok jövőbe mutató jellegét is magában foglaló bemutatása, a műszaki tudományok, a mérnöki tevékenységek bármely szak- vagy interdiszciplináris tématerületéről.

A TÚK elnöksége által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékelése alapján legjobbnak ítélt dolgozat szerzője

100 000,- forint

jutalomban részesül.

Az írásművek elvárt terjedelme 40 – 50 000 n, a mondanivaló által indokolt, tetszőleges számú képpel és ábrával illusztrálva. A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet a TUK tagjain kívül is.

A pályázaton még nem publikált, máshol közlésre még be nem nyújtott, szerzői jogi szempontból kifogástalan, a hivatkozások és az illusztrációk forrásának precíz megadásával benyújtott, lehetőleg egy-, de legfeljebb négyszerzős dolgozattal lehet nevezni.

Elektronikus benyújtási határidő: 2023. április 2.

helye: tuklevelezes@gmail.com

A pályázattal kapcsolatos információt ugyanezen az e-címen, vagy a 70 252 4278 telefonon (Dürr János) lehet kérni.

A pályázati jutalom és oklevél átadására várhatóan 2023 tavaszán kerül sor.  A díj alapítói szükség esetén elősegítik a nyertes írásművek publikálását rangos fórumokon.

Az első alkalommal 2021-ben kiírt pályázat nyertese Tószegi Zsuzsanna volt a „Wartha Vince, a műegyetemi oktatás megteremtésének zászlóvivője” című írásával.

Budapest, 2022. október 15.

A Tudományos Újságírók Klubja elnöksége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – KAZINCZY LÁSZLÓ-JUTALOM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tudományos Újságírók Klubja

második alkalommal hirdet pályázatot cikk, illetve tanulmány készítésére, a 2023. évi

KAZINCZY LÁSZLÓ-JUTALOM

elnyerésére

A pályázaton elnyerhető jutalmat Bendzsel Miklós ajánlotta fel néhai nagyapja, Kazinczy László   gépészmérnök, a Műegyetem professzora, a Gamma Optikai Művek egykori főkonstruktőre emlékére.

A pályázat témája a széleskörűen értelmezett mérnöki tevékenység intézménytörténeti jelentőségének, illetve kimagasló egyéni teljesítményeinek előtérbe állítása, azok jövőbe mutató jellegét is magában foglaló bemutatása, a műszaki tudományok, a mérnöki tevékenységek bármely szak- vagy interdiszciplináris tématerületéről.

A TÚK elnöksége által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékelése alapján legjobbnak ítélt dolgozat szerzője

100 000,- forint

jutalomban részesül.

Az írásművek elvárt terjedelme 40 – 50 000 n, a mondanivaló által indokolt, tetszőleges számú képpel és ábrával illusztrálva. A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet a TUK tagjain kívül is.

A pályázaton még nem publikált, máshol közlésre még be nem nyújtott, szerzői jogi szempontból kifogástalan, a hivatkozások és az illusztrációk forrásának precíz megadásával benyújtott, lehetőleg egy-, de legfeljebb négyszerzős dolgozattal lehet nevezni.

Elektronikus benyújtási határidő: 2023. február 15-én, 24 óra,

helye: tuklevelezes@gmail.com

A pályázattal kapcsolatos információt ugyanezen az e-címen, vagy a 70 252 4278 telefonon (Dürr János) lehet kérni.

A pályázati jutalom és oklevél átadására várhatóan 2023 tavaszán kerül sor.  A díj alapítói szükség esetén elősegítik a nyertes írásművek publikálását rangos fórumokon.

Az első alkalommal 2021-ben kiírt pályázat nyertese Tószegi Zsuzsanna volt a „Wartha Vince, a műegyetemi oktatás megteremtésének zászlóvivője” című írásával.

Budapest, 2022. október 15.

A Tudományos Újságírók Klubja elnöksége

Országos Tudományos és Innovációs Olimpia Magyarországon

A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kiemelt támogatásával valamint a Belügyminisztérium Köznevelési államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával meghirdeti sorrendben a 32., de ebben a formában az első Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát. Az idei verseny megújult szellemiséggel és jelentősen továbbfejlesztett keretek között fog zajlani. A kiírás szerint a kreatív fiatalok összesen több ötmillió forint jutalmat és költségtérítést kaphatnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek.

A 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpián14-19 éves középiskolások indulhatnak önálló projekttel határon innen és túl. 2022. november 28-ig lehet a kidolgozandó vagy megoldandó természettudományi, matematikai, környezetvédelmi ötlet, feladat legfeljebb kétoldalas vázlatával nevezni. Az első fordulóból továbbjutóknak 2022. április 3-ig lesz lehetőségük a projekt részletes kidolgozására. A zsűri értékelésének szempontjai: a téma megközelítésének eredetisége, a kidolgozás alapossága, tudományos értéke; számít az önálló munka, az írásos anyag, ill. a műszaki alkotás vagy modell színvonala, az eredmények világos értelmezése.

A korábbi Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt követően megújult formában az első Országos Tudományos és Innovációs Olimpia ünnepélyes megnyitójának résztvevőit dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy a KIM javaslatára és kiemelt támogatásával jelentősen továbbfejlesztett versenyre az elmúlt évekhez hasonlítva jóval több pályázót várnak.

Ezután Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkár beszámolt a pályázat jelentőségéről, valamint kitért a minisztérium kiemelt támogatására is. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a középfokú intézményeknél a tudományos verseny jelentőségéről beszélt, akit Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, a bírálóbizottság társelnöke és mint főtámogató követett köszöntőjével. Utána Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) elnöke megosztotta gondolatait a verseny innovatív, megújuló szellemiségéről. Bemutatatott három olyan tehetséges fiatalt, akik korábbi magyar díjazottként, részt vehettek 2022. szept. 13-18. között a fiatal tudósok versenyének európai döntőjén:

  • Kovács Nóra Anna, János Zsigmond Unitárius Kollégium: Rusty nevű környezettudatosságot fejlesztő rendszerével,
  • Barna Benedek László, Szent István Gimnázium: UV megvilágító berendezés fejlesztésével  fotokémiai ligand kapcsoláshoz
  • Tóth Regina, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium: Újrahasznosítható reagensrendszer fejlesztésével humán testfolyadékokban jelen lévő kisméretű RNS-ek azonosítására

A három remek előadás után Bán János, az M5 csatornaigazgatója megerősítette a partnerséget a Magyar Innovációs Szövetséggel a megújult Országos Tudományos és Innovációs Olimpia népszerűsítésére, hangsúlyozta, hogy felületeiken kiemelt figyelmet szentelnek a versenynek a régi együttműködés tükrében. Kulturális és tudományos csatornaként fontosnak tartják, hogy a tehetséges fiataloknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak.

Az eseményt Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke zárta.

A 2022-23 évre meghirdetett OTIO első 3 helyezett (összesen 10 pályázó) 200.000 – 500.000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100.000 Ft jutalomra lesz jogosult, valamint különdíjat kap majd a legsikeresebb határon túli fiatal. Az Olimpián legeredményesebben szereplő 8-10 iskola 800.000 – 1 millió Ft támogatásban, a legeredményesebb tanárok 600 – 800 ezer Ft egyszeri elismerésben részesülnek.

A három I. helyezett részt vehet a kétfordulós EU Fiatal Tudósok Versenyén, mert a hazai verseny része az európai versenysorozatnak. A legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak pl. az Egyesült Államokban megrendezendő tudományos versenyek olimpiájára (Regeneron ISEF), valamint szakmai utakon, akár a Nobel-díj átadási ünnepségén is részt vehetnek. A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu portálon olvasható.