Partnereink

A Tudományos Újságírók Klubjának (TÚK) célja az Alapszabály szerint, hogy önkéntes alapon tömörítse azokat az újságírókat, szakembereket, akik a tudomány, technika eredményeinek, problémáinak közvetítésével foglalkoznak az írott és elektronikus sajtón keresztül, és ezeknek az embereknek a sajátos érdekeit nyilvánosan is képviselje. Igyekszünk elősegíteni a magyar tudományos újságíró, szakíró, szerkesztő tevékenység szakmai, erkölcsi és technikai színvonalának emelését. Támogatjuk a pályakezdőket illetve azokat, akik ehhez a pályához kedvet éreznek. Ezért számukra igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy mint tudományos újságírók dolgozhassanak, akár speciális szakmai újságíró tanfolyamok létrehozásával is.

A TÚK ezúton is kifejezi köszönetét Partnerei felé azért, hogy erkölcsi, szakmai, anyagi és technikai támogatásukkal segítenek bennünket!

Partnereink:

borportre.hu
Advertisement